LM SAO VIẾT, ĐỌC TIẾNG VIỆT TRN MẠNG

 

Dng UNICODE

 Đng gp: ng gio gi CMN    

   

      

  www.caimon.org mến cho bạn       

1. Nhận xt:

Vietkey l một lập trnh dng để viết tiếng Việt trn my vi tnh. C thể dng Vietkey để viết tiếng Việt dưới dạng Unicode. Mặc d tiếng Việt dng Alphabet, nhưng lại c cc dấu:

                       sắc ( ' ),  huyền ( ` ), hỏi ( ? ), ng ( ~ ), nặng ( . )

rồi cn c:        du mũ ( ^ ) cho chữ , , ,

                       dấu ru cho chữ ơ, ư,   

                       dấu ( ˘ ) cho chữ ă.

rồi lại c dấu:   gạch ngang cho chữ Đ, đ.

 

Những dấu ny đ lm cho tiếng Việt thm phong ph v trở nn xuất sắc trong cc tiến ni trn thế giới, nhưng cũng mang tới nhiều nhức đầu cho cc chuyn gia khi muốn đưa tiếng Việt c dấu vo điện ton .

Nhưng người Việt Nam rất thng minh v đ khng thiếu nhn ti nghin cứu thnh cng việc viết tiếng Việt trn my vi tnh. Vietkey l một trong số những lập trnh nyl v được nhiều người xử dụng nhất hiện nay v n gọn gng, dễ dng v t khi gy trở ngại trong trong việc viết tiếng Việt  trn my điện ton v trn mạng lưới ton cầu.

Điều đặc biệt lập trnh ny đ được tc giả cống hiến miễn ph cho nền văn ho VN.

 

Xin hết lng cm ơn nh lập trnh

 Đặng Minh Tuấn,

Contact

 Gim-Đốc VIETKEY GROUP

 Số 19 Ng 2 Phố Nguyễn Văn Ngọc

 Quận Ba Đnh, TP H Nội

  ĐT: 084-04-8341833

  Fax: 084-04-8341833

 

2. Tải xuống (Downloads)

Bạn c thể tải lập trnh Vietkey xuống từ Chương trnh Vietkey 2000 hay download

 

3. Ci đặt (Installation & Settings)

Xin lm theo những bước sau đy:

 

Bước 1:
Sau khi tải xuống th Unzip ci file đ rồi bấm 2 lần trn n để mở ra. Phần mềm Vietkey sẽ được chạy như trong hnh 1 sau đy:


 Hnh 1


Bước  2:
Bấm vo cch g "Input Method" rồi chọn kiểu g VNI, sẽ thấy như trong hnh 2 sau đy:     
Hnh 2

 


Bước  3:
Bấm vo dạng chữ "Char Sets" v chọn dạng chữ "Unicode Pre-compound" như trong hnh 3 dưới đy:     Hnh 3

 

Bước 4:
Sau đ bấm vo nt Giảm (Minimize). K hiệu Vietkey sẽ được thể hiện nơi  Windows Taskbar như hnh 4 dưới đy:   Hnh 4

 

Ghi ch
* Bạn c thể đổi đi, đổi lại (toggle) giữa tiếng Việt v tiếng Anh bằng cch bấm vo chữ
V cho tiếng Việt hay chữ E cho tiếng Anh. Bạn cũng c thể đổi cc cch g khc như trong hnh 6 sau đy:


Hnh 5


* Để thot (Exit) khỏi Vietkey, bạn chỉ cần bấm vo chữ  "
Exit" như trong hnh 6 dưới đy:

 


    Hnh 6

 

4. Cch g tiếng Việt
Sau khi ci đặt bộ gỗ tiếng Việt của  Vietkey, bạn c thể viết tiếng Vietkey bằng cch đnh như sau:

 

        Dấu tiếng Việt được hiển thị bằng

        Nt của bn phm (Key Board):

 

 
 

  Hnh 7

 

Như thế:

  Nt số  1 Dấu sắc  2 Dấu huyền  3 Dấu hỏi  4 Dấu ng  5 Dấu nặng
   6 Dấu mũ p (^)  7 Dấu ru  8 Dấu mũ ngửa (ă)  9 Dấu gạch ngang của chữ đ

 

Muốn viết: th g chữ rồi g số như chữ

th g

a rồi g 1 b
th g a rồi g 2 lm

th g

a rồi g 3 mả
th g a rồi g 4 mi

th g

a rồi g 5 trại
th g a rồi g 6 tm
ơ

th g

a rồi g 7 chơi
ă th g a rồi g 8 trăng
đ

th g

a

rồi g

9 đi


 

V dụ muốn viết chữ Đường th viết như sau:


                 * Đường = [D] + [9] + [u] + [7] + [o] + [7] + [2] + [n] + [g]        với [u] chỉ chữ "u"
 

 

 

 

HƯỚNG DẪN XỬ DỤNG UNICODE

 

CCH ĐỌC:

PHẦN I. Trang nay dung hnh anh e hien th bi v ban a khong oc c ch Viet trong trang Web.  Tr ngai co the la do browser cua ban khong biet nhng trang Web nay dung Unicode, mot loai ch tieu chuan thong nhat tren toan cau cho phep ngi oc mot so ngon ng, bao gom ca tieng Viet, ma khong can them vao bat c mot loai phong ac biet nao. Viec au tien ban hay lam theo nhng ieu ch dan sau:

(1)   Neu ban ang dung MS Internet Explorer tren 5.0

      go to View > Encoding, select Unicode (UTF-8).

(2)   Neu ban ang dung Netscape tren 4.0

      go to View > Encoding (or Character Sets), select Unicode (UTF-8).

Sau khi lam xong ban check lai xem oc c ch Viet khong.  Neu van khong oc c xem tiep phan 2:

 

PHẦN 2. Sau khi lam theo cach ch dan phan mot tren ma van cha the oc c tieng Viet, co ngha la may computer cua ban khong co loai phong ch ng dung Unicode.  Cac loai may computer x dung he ieu hanh MS Window 95, Window 98 va Window NT khong co cac loai phong ch nay.  e x ly van e nay ban co hai cach:

(1)   Cai tien (upgrade) he ieu hanh MS Windows bang loai Windows 98 SE, Windows Me, Windows 2000, hay Windows NT (recent versions); hoac la

(2)   Download free Times New Roman font from Microsoft theo a ch http://www.microsoft.com/typography/fontpack/default.htm

      Sau khi download xong, bam hai lan vao phong ch Unicode times32.exe lap tc no se c t ong cai at vao may.  Sau o bam OK e khi ong may lai.

 

CCH IN:

Unicode tng oi hay con mi me, cho nen con co mot vai tr ngai, nhat la trong van e in van ban trc tiep t mang li (online).  Theo kinh nghiem cua chung toi quy oc gia nen in gian tiep bang cach hoan chuyen bai ang oc tren trang web thanh van ban Word Document theo the thc di ay:

1.      Select, highlight va copy bai can in (bat au t ten bai keo xuong ti ch cuoi cua bai).

2.      Paste vao trang New Document MS Word

3.      Highlight toan van ban va paste (Ctrol + A) hay (Edit > Select All)

4.      Chon phong ch tieng Anh sau ay: Times New Roman.

5.      Sau cung la bam lenh in e in van ban File > Print > Properties > Graphics > OK

 

Ngy nay hầu hết cc my in đều in được Unicode,

 

 

 

DNG UNICODE TRONG EMAIL

 

I- Cch thứ I:

1) Bấm vo View

2) Rồi bấm Encoding, rồi Unicode (UTF-8)

 

 

II- Cch thứ II:

       Khi ở trong trang Internet Explorer

1) Đưa con chuột (Mouse) tới khoảng trống của mn hnh, rồi bấm (right click), rồi chon Encoding

2) Sau đ chọn Unicode (UTF-8)