CHƯƠNG 7

Chi Cḥm ông TRƯƠNG NHU

 

Ông Bà Trương Nhu thời xa xưa

 

            Ông Phêrô Nguyễn Văn Nhu là con thứ 4 của ông bà Trương Ước, sinh năm 1904 tại Khiết-kỷ.  Ông là một người rất hiền-từ và khiêm-nhường. Ông cũng rất thông-minh và hiểu rộng: biết chữ Nho, rành tiếng Pháp.  Ông có đặc-điểm là viết chữ rất đẹp nhưng lại ít nói.  Đă một thời ông phụ-trách thông-phán tại huyện-đường.  Ông được Chúa gọi về năm 1987 tại G̣-vấp, thọ 83 tuổi.  Ông đă lập gia-đ́nh 2 lần:

a-      A- Vào năm 1924 với bà Maria Hoàng Thị Khuy, quê Dục-Đức, bà chết năm 1929  (Mộ bia ghi bà chết ngày 20/9/1933) và có 2 người con: 1 trai và 1 gái.

* Gioan Nguyễn Kim Điện, sinh năm 1927 tại Khiết-Kỷ, lập gia-đ́nh với bà Trần thị Tươi con bà Chánh Ngọc mà bà Chánh Ngọc là chị bà Tơ (bà Trương Nhu).  Cô Tươi sinh ngày                   quê Chí-Thiện, Nam-Định.  Có con là Nguyễn Thị Kim-Liên, Nguyễn Kim Thành. (Bà Tuơi có thêm 2 con gái là Châu thị Mai (chồng tên Hùng), và Châu thị Loan (chồng tên Đức)

 

Con gái của Mai-Hùng Bà Tươi (Điện) Con gái của Thành-Huệ

 

* Anna Nguyễn Thị Quế, sinh năm 1929 tại Khiết-Kỷ,  vào năm  1950 lập gia- đ́nh với ông Nguyễn Văn Thứ con ông Bạ Hân, cháu ông Trùm Tâm, quê Khiết-Kỷ, Phát-Diệm.  Có con là Cô Sâm,  Anh Kư, cô Quy, anh Hải, anh Quân, cô Dung, Anh Tuyển, cô Kim.

 

                  b- Vào năm 1932 với bà Anna Trần Thị Tơ, quê Ḥa-Lạc.  Bà là con bà Cựu Bỉnh và là em bà Chánh Ngọc nghĩa là d́ bà Tươi vợ ông Điện và cũng là má ghẻ của ông Điện.  Bà qua đời ngày 27/03/1999 tại G̣-Vấp, Saig̣n. Hưởng thọ 85 tuổi.  Ông bà có 11 người con: 4 trai và 7 gái:

Chau, chi Minh, Anh Trí (chồng chi Thơm)

Anh Ban, anh Đương, Chi Đương, Chị Sợi (Ban), Anh Minh

Chị Thược chị Mười, Chị Thơm

 

* Têrêsa Nguyễn Thị Tầm , sinh năm 1934 tại Khiết-Kỷ, vào năm 1952 lập gia-đ́nh với ông Nguyễn Văn Đương sinh năm 1933, quê Quyết-B́nh, Phát-Diệm. Có con là: Trọng, Hương, Thiện, Kim-Hằng, Toàn, Tân, Tính

 

 

* Maria Loretti Nguyễn Thị Nhung (Soi), sinh năm 1935 tại Khiết- Kỷ, vào năm 1955 lập gia-đ́nh với ông Nguyễn Văn Tài, sinh năm 1932, quê Hải-Dương. Có con là Hồng, Mỹ-Liên, Du, Trăi, Lung, Hoàng, Lập, Mỹ-Lệ. Chết năm 2001.

 

 

* Maria Nguyễn Thị Sợi, sinh năm 1937 (1941) tại Khiết-Kỷ, năm  1958 lập gia-đ́nh với ông Hoàng Văn Bạn sinh năm 1940, quê Hải-Dương. Có con là  Đoàn, Kim-Huyền, Khương.

 

* Giuse Nguyễn Minh Châu (Kim Quang), sinh năm 1939 tại Khiết-Kỷ, sau khi vào Nam năm 1954 đổi tên là Nguyễn Minh Châu. Vào năm1960 lập gia-đ́nh với bà Trần Thị Hoài, sinh năm 1947 quê Hy-Nhiên, Phát-Diệm.  Có con là: Kim-Loan, Thịnh, Thanh, Đức, Ḥa, Dung, Phượng, Chương.

 

* Sr. Maria Madenela Nguyễn Thị Thục, sinh ngày      1941 tại Khiết-Kỷ, tu ḍng Mến Thánh-Giá Thanh-Hóa từ năm 1961. Hiện ở Bảo-Lộc.

 

* Nguyễn Văn Minh , sinh năm 7/7/1947 (1943) tại Khiết-Kỷ, khi vào Phụng-Hiệp, năm 1954, đổi tên là Nguyễn Văn Long.  Lập gia-đ́nh với bà Trần Thị Thanh-Tâm sinh năm 1952, quê Phát-Diệm. Có con là: Hưng, Việt, Huy, Vinh.

 

* Antôn Nguyễn Long Định (Tĩnh), sinh năm 1945 tại Khiết-kỷ.  Ông Định học rất thông minh và đă là bạn học cùng lớp với Đức Cha Nguyễn Chí Linh, Giám Mục Thanh Hóa.

 Sang Hoa-Kỳ năm 1980. Vào năm       lập gia-đ́nh với bà     Trúc ,sinh năm         , quê Phát-Diệm. Hiện sống ở Maryland, USA. Bà Trúc qua đời năm 2013. Có 2 con gái là ...

 

* Nguyễn Thị Thược (Trầm Linh), sinh ngày              /1947 tại Khiết-Kỷ, Hiện sống ở Vạn Kiếp F3, Q B́nh-Thạnh,  SG                                                        8485108463

  

 

* Nguyễn Kim Tiễn, sinh ngày                /1955tại Cây-Điệp, Hóc-Môn, Saig̣n.

Vào năm             lập gia-đ́nh với bà                                           

sinh năm                   , quê                     Hiện sống ở

Có con là

 

* Trần (?) Thị Mười (               ),  sinh ngày                /1957 tại Phụng-Hiệp, Cần-Thơ.

Vào năm             lập gia-đ́nh với ông Nguyễn Ngọc Quang Minh                                      

sinh năm                                    , quê

Hiện sống ở SaiGon.  Có con là:

                  -  Nguyễn Ngọc Minh-Liên,

                  -  Nguyễn Ngọc Minh-Thu (11/03/1983)

Chị Mười

 

Minh Liên & Minh Thu con chi Mười

 

* Nguyễn Thị Thơm (               ), sinh ngày                /1959 tại Phụng-Hiệp, Cần-Thơ. (nguyen0858@yahoo.com )   

Vào năm             lập gia-đ́nh với ông Nguyễn An Trí,  sinh năm                                    , quê

Hiện sống ở Saigon                      Có con là

 


 

 

VII-a-1: Con cháu Ông Gioan Nguyễn Kim Điện: Ông Điện sinh năm 1927, mồ côi mẹ rất sớm khi mới được 3 tuổi, là một thanh-niên cao cao, gầy gầy,rất bảnh trai. Lớn lên được gởi ra Hànội học. Sau này vào năm 1953, lập gia đ́nh với cô Trần Thị Tươi, con bà Chánh Ngọc, cũng là cháu gọi bằng D́ của bà Trương Nhu sau, sinh năm 1927 quê Chí-Thiện, Nam-Định.  Đám cưới thật linh-đ́nh.  Lấy nhau chưa được một năm th́ phải di-cư vào Nam.  Ở Saig̣n được 6 năm th́ mất, để lại người vợ trẻ và hai con thơ: một trai và một gái.  Bà hiện sống tại Bạch-Đằng F15, quận B́nh-Thạnh, Sàig̣n với các con cháu :

* Bà Nguyễn Thị Kim-Liên (             ), sinh ngày  1956            tại Sàig̣n. Bà mất năm 2007 tại Saigon.

cũng như cha, cô mồ côi cha lúc chưa đầy 5 tuổi.  Sau này lập gia-đ́nh với Ông Đào Trực. Nhưng đến năm 1989 th́ ly-thân. Bà có 2 con: một trai, một gái:

              -  Cậu  Đào vũ Từ Duy, sinh ngày 6/5/1980 tại Saig̣n.

              -  Cô Đào vũ Thùy Vân, sinh ngày 8/12/1988 tại Sàigon

 

 * Ông Nguyễn Kim Thành (             ), sinh ngày                     tại Sàig̣n,

cũng như cha, cậu mồ côi cha lúc chưa đầy 3 tuổi.  Sau này lập gia-đ́nh với bà  Nguyễn Thị Huệ, sinh ngày              quê ở                      Ông có một gái: -  Cô Nguyễn Hà Trang, sinh 26/2/1992 tại Sàigon

 


 

VII-a-2: Con cháu  bà Nguyễn Thị Quế và ông  Nguyễn Văn Thứ:  Bà Quế lập gia- đ́nh rất sớm với ông Thứ con ông Bạ Hân cũng là cháu ông Trùm Tâm, rồi sinh sống rất hạnh-phúc ở Kim-Phát, Gia-Kiệm..  Ông bà có các con:

                        * Nguyễn thị Sâm co chồng là Lê Khắc Phụng. Hiện ở Gia Kiệm. Có các con là:

Lê Văn Hoàng, Lê thị Gấm, Lê Minh Chương, Lê Thị Điệp, Lê Quốc Hanh, Lê Quốc Phúc, Lê Quốc  ... (Lùn).

 

                                    * Nguyễn Văn Kư có các con là:

                                                Ngueyn thị Mai, Nguyễn Quốc Tầu, Nguyễn thị Tâm, Nguyễn thị Thu Trang, Nguyễn thị Thu Thủy (Ut).

 

                                    * Nguyễn Thị Quy

 

                                    * Nguyễn Văn  Hải sinh ngày 12/12/1961 có vợ là Nguyễn Thị Nhung. Có các con là:

                                                Nguyễn Duy Hùng (1986), Nguyễn Duy Phương (1987) Nguyễn thị Tú Uyên (1989).

 

                                    * Nguyễn Văn Quân (1965) có vợ là Yến và có con là: Nguyễn Tâm.

 

                                    * Nguyễn thị Dung (1967) có chồng là Hiệp và có 2 con: một trai, một gái.

 

                                    * Nguyễn Tuyển có vợ và một con gái.

 

                                    * Nguyễn thị Kim có chồng là Cường và có 2 con trai.

 


 

VII-b-1: Con cháu Bà Nguyễn Thị Tầm và ông Nguyễn Văn Đương:

Bà Tầm là con gái đầu ḷng của bà Trần Thị Tơ và ông Trương Nhu, người thâm-thấp nhưng rất khỏe mạnh, làm-lụng dai-sức không thua ǵ đàn ông.  Ông bà lập gia đ́nh năm                  . Chồng bà là ông Nguyễn Văn Đương, quê Hải-Dương.  Ông bà có các con:

         *

 

         *

 

         *

 


 

VII-b-2: Con cháu bà Nguyễn Thị Nhung và ông Nguyễn văn Tài: Bà Nhung là con thứ hai của ông Trương Nhu và bà Trần Thị Tơ. Sức khỏe bà cũng không thua ǵ bà chị: có thời bà đi làm tài xế xe ủi đất cho một đại công ty Huê-kỳRMK.

Ông bà có các con sau:

* Nguyễn thị Liên có chồng tên là Aán, có 2 con tên là: Trang, Khôi.

* Nguyễn Du, có vợ tên Oanh, có 2 con là:  cô Quỳnh,  cậu Na

* Nguyễn Trăi có vợ tên Loan, có 5 con:

* Nguyễn Hoàng

* Nguyễn Lập

* Nguyễn Ngọc Lệ, co chồng tên Linh

 


 

VII-b-3: Con cháu bà Nguyễn Thị Sợi và ông Hoàng văn Bạn: Bà Sợi là con thứ ba của ông Trương Nhu và bà Trần Thị Tơ.  Bà Sợi hồi c̣n con gái, người gầy gầynhưng rất chịu khó.  Có một thời bà ở Tân-Phát, hái chè không thua một ai. Sau này về Saig̣n và lập gia đ́nh với ông Bạn vào năm

Ông bà có các con sau đây:

            *

 

            *

 

            *


 

VII-b-4: Con cháu ông Nguyễn Kim Quang và bà Trần Thị Hoài: Ông Quang là con thứ tư, cũng là con trai đầu của ông Trương Nhu và bà Trần Thị Tơ. dáng người mập mập, sức khỏe không được dồi dào, nhưng có tài làm việc văn-pḥng không biết mệt.

Ông bà có các con sau đây:

            *

 

            *


VII-b-5: Con cháu ông Nguyễn Văn Minh và bà Trần Thị Thanh-Tâm: Ông Minh là con thứ sáu của ông Trương Nhu và bà Trần Thị Tơ.

Ông bà có các con sau đây:

            *

 

            *


VII-b-6: Con cháu ông Nguyễn Long Định (Anthony) và bà Trúc. Bà Trúc qua đời năm 2013 tai Maryland, USA

Ông Định là con thứ bẩy của ông Trương Nhu và bà Trần Thị Tơ. Ông Định học rất thông minh và đă là bạn học cùng lớp với Đức Cha Nguyễn Chí Linh, Giám Mục Thanh Hóa.

Ông bà có 2 con gái sau đây:

            *

 

            *

 


 

VII-b-7: Con cháu ông Nguyễn Kim Tiễn và bà:

Ông Tiễn là con thứ chín của ông Trương Nhu và bà Trần Thị Tơ.

Ông bà có các con sau đây:

            *

 

            *

 

            *

 


 

VII-b-8: Con cháu bà Trần Thị Mười và ông Nguyễn Ngọc Quang Minh:

Bà là con thứ mười của ông Trương Nhu và bà Trần Thị Tơ

Ông bà có 2 con gái sau đây:

            * Nguyễn Ngọc Minh-Liên

 

            * Nguyễn Ngọc Minh-Thu sinh ngày 11/03/1983

 


VII-b-9: Con cháu bà Nguyễn Thị Thơm và ông Nguyễn An Trí:

Bà là con thứ mười một của ông Trương Nhu và bà Trần Thị Tơ

Ông bà có các con sau đây:

            *