TẾT NẦY GIÁO HỌ BÀ CHỦ CÓ G̀ MỚI LẠ?

 

=> Xem h́nh

 

Ngày Mùng Bốn Tết cha Hạt Trưởng Cái Mơn được bà con bên ngoại gọi về dâng lễ họp mặt ḍng họ. Câu chuyện tưởng là b́nh thường nhưng hóa ra cũng có điều mới lạ và tốt lành. Không ai phong cho, nhưng Ông Trần Văn Vàng xa quê trên 30 năm bỗng dưng nhớ họ đạo, ông bà, ḍng họ tự ngồi nhẫm tính thấy ḿnh nay là tộc trưởng nên đề xuất với cha sở Bà Chủ xin phép cho lễ đặt biệt ngày Mùng Bốn Tết để họp mặt ḍng họ. Ông tâm sự với cha sở: con có về quê vài lần, trông thấy cảnh buồn quá, sau gần bốn mươi năm nhà thờ không có ǵ thay đổi, ḍng họ bà con vẫn nghèo, nên chán không về. Nhưng năm nay về thấy nhà thờ thay đổi, ḍng họ khấm khá, giáo dân đạo đức không kém cha ông ngày xưa. Thế nầy th́ phải về thôi; về để gặp mặt ḍng họ, chia vui sẻ buồn, nhắc nhớ chuyện cha ông và cũng để dạy con cháu vài điều nhất là việc cộng tác với nhà thờ, quí mến tôn trọng Bề Trên cho phải đạo.

Có hai điều  mới lạ và đáng nghĩ suy trong dịp nầy. Thứ nhất cha sở hoàn toàn chiều ư để cho gia đ́nh lo liệu lễ nghi, cha chỉ ngồi chứng kiến…

Điều thứ hai là thời nay ngày Tết có nhiều con cháu không về thăm cha mẹ, chúc tuổi ông bà nói ǵ đến họp mặt ḍng họ. Vậy mà ở đây tại một họ đạo vùng sâu, giáo dân chỉ hơn 450 người mà tổ chức được lễ Truyền Thống đạo đức  thế nầy là điều đáng phục.

Cho đến giờ nầy họ đạo đă có linh mục Micae Nguyễn Long Phi ḍng Xitô,  (tử nạn)  và các d́ phước ḍng Mến Thánh Giá Cái Mơn: d́ Ba Phụng, d́ Bảy Gương, d́ Bảy Hiếu; Ḍng Mến Thánh Giá Cái Nhum th́ có d́ Út Hiệp và những đệ tử.

Gốc họ Bà Chủ th́ có Cha Sở Cái Mơn: Giuse Nguyễn Ngọc Thích, Thầy Micae Bảo Long và những dự tu. Phía nữ có d́ Sáu Viễn, nhiều d́ và các tập sinh.

Trước thánh lễ, ông tộc trưởng Trần Văn Vàng và con cháu hai chi họ Trần và Lê niệm hương bàn thờ Tổ, tiếp theo là phát biểu của ông tộc trưởng như một bài giảng, dạy và răn con cháu đủ điều khiến Cha Giuse Thích không c̣n ǵ để chia sẻ sau Phúc Âm.

Sau Thánh lễ tất cả cùng đi viếng đất thánh. Trước tiên là đất thánh nhà thờ, nơi có những vị cố tổ đă gởi xương cốt ở đây. Cha Sở Cái Mơn rất ngạc nhiên v́ đất thánh Bà Chủ nay rất khang trang và rộng răi, chôn 50 năm nữa vẫn chưa hết chỗ. Đây là công tŕnh mà ḍng họ hết sức cám ơn Cha Antôn Nguyễn Minh Quân với tài khéo léo và thuyết phục, cùng với sự hy sinh của ngài đă làm nên. Tiếp theo là viếng hai  phần mộ lớn của gia tộc, cuối cùng là liên hoan Tết của cả ḍng tộc do ông tộc trưởng tổ chức.

Phát biểu của ông tộc trưởng: “dù mới 75 tuổi nhưng đựơc làm tộc trưởng v́ vai vế là do Chúa sắp đặt”. Ông rất sung sướng tuyên bố : “ngày hôm nay có chết th́ cũng mát ḷng!”

Cha sở Antôn Quân th́ có ư kiến: “đây là dịp hay hay tôi biết được tộc trưởng của hai chi thuộc họ đạo Bà Chủ. Thế là từ nay về sau có việc tôi khỏi cần phải rầy rà mà chỉ cần “méc” ông tộc trưởng!”

                                                           

                                                            Trần Lê Văn ghi vội