TIN BUỒN

"Hoàn tất" Jn.9, 19, 30.

 

 

Sr. Nguyễn Thi Nguyệt Hồng

 

Sinh: 1944, tại Cái Mơn

Vào Ḍng: 1959

Khấn Ḍng: 42 năm

Về nhà Cha: 8g ngày 05. 02. 2009

Hưởng thọ: 65 tuổi

Nghi thức tẫm liệm: 18g ngày 05. 02. 2009

Thánh lễ an táng: 10g ngày 06. 02. 2009,

tại Nhà thờ Cái Mơn  cùng  với thân sinh Lucianô.

 

 

 

 

 

Sr. Têrêsa Nguyệt Hồng từng  phục vụ các họ đạo:

         -   Vĩnh Kim

           -   Băi Xan

           -   Rạch Dầu

           -   Cù Lao Dài

           -   Nhà xứ Cái Mơn

           -   Tam B́nh

           -   Quới Sơn

 

Tại bất cứ môi trường phục vụ nào D́ luôn là chiến sĩ Phúc Âm ḥa b́nh và nhiệt t́nh. Khi vướng phải cơn bệnh hiểm nghèo, D́ chỉ thoáng buồn buổi ban đầu và sau đó là vui vẻ tin yêu và phó thác.

 

Các cha và tất cả thành viên nam nữ của nhà xứ Cái Mơn đều có những kỷ niệm tốt về D́ 4 Nguyệt Hồng. Xin thấp một nén hương ḷng tưởng nhớ !

Nguyện xin cho D́ được sớm hưởng ánh sáng Tôn Nhan.