Một Ngày Không Như Mọi Ngày
   

     NHÀ THỜ CÁI MƠN

Vĩnh Thành – Chợ Lách – Bến Tre

HT 83  Bưu Điện Vĩnh Thành            

ĐT:  075.3875.140

 

 

 

CÁO PHÓ

 

H đạo Cái Mơn và gia đ́nh trân trọng kính báo:

 

Cha Giuse Nguyễn Ngọc Thích

sinh năm 1940

 

Đă được Chúa gọi về tại họ đạo Cái Mơn

Vào lúc 23g50 ngày 17 tháng 12 năm 2009

 

Cha Giuse , thụ phong Linh mục năm 1969

Từ ngày chịu chức Linh mục cho đến nay,

Cha Giuse được Bề Trên sai về làm công tác mục vụ tại Họ đạo Cái Mơn

Cha làm phó xứ Cái Mơn từ ngày chịu chức Linh mục cho đến năm 1987

 Rồi từ đó đến nay, Cha làm chánh sở Họ đạo Cái Mơn

Cha cũng được Bề Trên trao phó các chức vụ quan trọng trong Giáo phận:

- Đại diện Giám mục,

- Hạt trưởng Hạt Cái Mơn

- Đặc trách tu sĩ của Giáo phận.

 

Xin Quư Đức Cha, Quư Cha, Quư Tu sĩ nam nữ và bà con Giáo dân xa gần

hiệp ư cầu nguyện cho linh hồn Cha Giuse

để Cha được sớm về hưởng nhan Thánh Chúa.