CÁO PHÓ

 

 Hội Ḍng Mến Thánh Giá Cái Mơn đau  buồn báo tin

 

                       Nữ Tu: YSAVE NGUYỄN THỊ LINH 

Sinh: 20. 7. 1921

Nơi sinh: Họ Đạo Mặc Bắc – Trà Vinh

Vào Ḍng: 1937

Khấn Ḍng: 67 năm

Về Nhà Cha: lúc 22g  ngày 08. 02. 2009

Hưởng thọ: 88 tuổi

Nghi thức tẩm liệm: 10g ngày 09. 02. 2009

Thánh Lễ An táng: 15g ngày 10. 02. 2009

Các nơi D́ đă phục vụ:

 Tân Lợi

 Trường Nữ Họ Đạo Cái Mơn,

Tam B́nh

 Chà Và,

Ba Châu

Cầu  Đá,

Bưng Trường

 Mỹ Chánh

Trụ Sở Vĩnh Long

Ngọn 

Rach Vồn

Băi Xan.

Xin hiệp ư cầu nguyện cho linh hồn D́ YSAVE được mau về hưởng nhan Chúa

"Lạy Chúa, khi Ngài lên nước Ngài rồi, xin nhớ đến tôi" Lc 23, 42