Nấm mồ của vài nhạc sĩ nổi tiếng hoàn cầu tại Áo Quốc

 

Con kính chúc cha sở, BBT và tất cả mọi người được an vui trong Thánh Tâm Chúa.

Hôm nay vừa thi xong, con đi ṿng ṿng trong nước Ao, con có chụp được vài tấm h́nh của một số Mộ của các nhạc sĩ người Áo và người Đức nổi tiếng Thế Giới như Mozart, Beethoven và Franz Schubert... Con xin gởi cho trang Web Cái Mơn như là món quà trong ngày lễ Thánh Tâm Chúa.

 

Con

Sr. Ter. MTG. TT (Ao)