ĐỨC ÔNG GIUSE ĐINH ĐỨC ĐẠO THĂM CÁI MƠN.

13/8.2007

www.caimon.org mến chào bạn  

 

          Cho tới thời điểm nầy Đức Ông Giuse Đinh Đức Đạo là Giám Đốc Trung Tâm CIAM, Rôma. Trung Tâm nầy hằng năm tổ chức những khóa huấn luyện về Tu Đức và Tĩnh Tâm cho các linh mục, Tu sĩ và giáo dân trên toàn thế giới. Tất cả những ai muốn đến  với Giáo Hội Mẹ, Rôma để thêm xác tín về niềm tin của ḿnh đều được đón tiếp..

Riêng với Việt Nam Đức Ông đă mở những khóa bồi dưởng cho nữ tu Mến Thánh Giá, tổng cộng là 23 hội Ḍng từ Bắc chí Nam. Sau nầy các hội ḍng khác biết được, họ yêu cầu Đức Ông cho tham dự. Thế nên từ thời gian nầy các khóa học được dành cho tất cả các hội ḍng và ḍng Mến Thánh Giá, các linh mục tu sĩ Việt Nam  du học ở hải ngoại, thời gian học 45 ngày. Chương tŕnh nầy được thực hiện 5 năm nay, và hội ḍng Mến Thánh Giá mổi 2 năm được gởi một chị, và đến nay có 5 chị Cái Mơn được tham dự.

Điều trước tiên Đức Ông nói tại nhà xứ Cái Mơn cũng như ở Hội Ḍng là được thăm Cái mơn lần nầy ngài rất lấy làm măn nguyện v́ qua sách vỡ nghiên cứu được biết đây là xứ của các thánh. Từ rất lâu ngài muốn về thăm miền đất của các thánh, quê hương của nhiều vị anh hùng tữ đạo, mà hàng đầu là thánh Philipphê Phan Văn Minh. Ngoài việc thăm Cái Mơn Đức Ông c̣n ghé thăm nhanh các nhà ḍng từng gởi người tham dự các khóa học tại Rôma như Hội ḍng Mến Thánh giá Long An, Cái Mơn, và Cái Nhum. Chắc chắn ngài cũng phải ghé thăm nhanh nhà một người anh em là cha Hoàng kim Đại, nhà thờ Chợ Lách, bạn học thời ở Tiểu Chủng Viện. Hôm nay chính cha hướng dẩn ngài đến xứ nầy nếu không chắc hẳn giờ nầy không thể đến được Cái Mơn. Đường về làng đừng tưởng dễ hơn đường thành phố, v́ đường không có tên, lạc lối là đi vào rừng hết biết lối ra. Tại ḍng Mến Thánh Giá Cái Mơn, v́ gấp nên không có chào hỏi dài ḍng nhưng ngài cũng rất hài ḷng ngồi xem một màn tŕnh diển của các đệ tử, nói lên sức sống của hội ḍng.

Tâm sự bên ngoài tu viện ngài nói: “ngồi trên xe tôi miên man nghĩ ngợi: tận vùng xa xôi thế nầy, sông nước chằng chịt thế nầy mà vua quan xưa cũng đă t́m đến bắt người có đạo và đốt phá nhà thờ, nhà phước ở Cái Mơn th́ lạ thật”! Đối với người quen sống ở Âu Châu như Đức Ông th́ con đường từ thành phố Hồ Chí Minh đến Cái Mơn 120km mà mất 4 giờ xe th́ rỏ là trắc trở quá. Để đến Cái Mơn có thể qua ngă Vỉnh Long: 180km, qua một phà; hoặc qua đường Bến Tre 120km qua 2 phà. Nghe nói cuối năm 2007 nầy cầu Rạch Miễu cho thong xe, và sau đó là cầu Hàm Luông. Điều nầy là chắc nhưng tiến độ thi công có gặp sự cố ǵ không là chuyện khác. Chừng đó tỉnh Bến Tre sẻ được nhiều người t́m đến quan hệ đầu tư v́ nơi đây có nhiều t́m năng. Riêng Cái Mơn chắc sẻ có nhiều khách đến nghiêng cứu về nhà bác học Trương Vĩnh Kư, hành hương kính thánh Philipphê Phan Văn Minh, t́m hiểu lịch sử truyền giáo ở Việt Nam nhứt là tại Miền Nam.

                                                                  

 

 

                                                          Xem h́nh  ===== >