Hội Ḍng MTG Cái Mơn Đón Tiếp

BAN ĐIỀU HÀNH CỦA LIÊN HIỆP BỀ TRÊN THƯỢNG CẤP VIỆT NAM

Khóa II

Ngày 29.8.2007

 

 

 

Thành phần ḍng gồm có :

 

* Chủ Tịch Liên Hiệp Bề Trên Thượng Cấp :

Cha Tôma Vũ Quang Trung , Giám Tỉnh Ḍng Tên Việt Nam.

 

* Phó Chủ Tịch I :

Nữ tu Maria Nguyễn Thị Hiền , Tổng Phụ Trách Hội Ḍng Mến Thánh Giá Chợ Quán

 

* Phó Chủ Tịch II :

Cha Giuse Nguyễn Văn Quang , Bề Trên Ḍng Lời Chúa

 

* Tổng Thư Kư :

Sr. Quỳnh Giao , Cựu Giám Tỉnh Ḍng Phan Sinh

 

* Đại diện Ḍng Tu Giáo Hoàng :

Sr. Mai Trinh , Giám Tỉnh Ḍng Đức Bà.

 

* Đại diện Ḍng Tu Giáo Phận :

             + Ḍng Nam : Thầy Hạnh , Bề Trên Ḍng Thánh Gia Long Xuyên

             + Ḍng Nữ : Sr. Lucia Bích Ngọc , Tổng Phụ Trách Ḍng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Linh Muc.

 

* Đại diện Tu Hội Nam :

Cha Huệ , Bề Trên Tu Hội Chúa Giêsu

 

Mục đích của cuộc viếng thăm các Ḍng Tu ở Miền Tây Nam Bộ thuộc các giáo phận: Mỹ Tho, Vĩnh Long, Cần Thơ, Long Xuyên là để :

 

- Hiểu rơ nhau hơn.

- Sự liên kết giữa các Ḍng Tu được chặt chẽ hơn,

- Cộng tác với nhau nhiều hơn, giúp đỡ nhau về các nhu cầu cấp thiết của đời sống thánh hiến cũng như trong việc phục vụ Giáo Hội và con người

 

                                                                                                Xem h́nh ===>