CHUYẾN TÀU CHÓT  

30/7/2007

 

                                        www.caimon.org mến chào bạn

Trong đợt thuyên chuyển năm nay Giáo Hạt Cái Mơn có 7 linh mục được xướng danh. Cùng với những anh em khác trong toàn Giáo Phận, những ai được ghi tên vào sổ vàng đều đă lên đường nhận nhiệm sở mới, chỉ trừ cha Phêrô Phan Văn B́nh. Có lẽ định làm ăn lớn nơi giáo xứ mới nên cha đă xin hoăn ngày nhậm xứ để nhập viện chữa hết các thứ bệnh rồi mới đi. Hôm nay cha lên đường.

Cha Phan Văn B́nh là linh mục người Cái Mơn, từng là cha phó Cái Mơn, được đề cử là cha sở Giồng Thủ Bá, thuộc Hạt Cái Mơn, nên bằng mọi giá cha sở Cái Mơn phải có mặt để tiển cha lên đường về nhiệm sở mới, dù hôm nay có tang lễ của cha Fx Nguyễn Phú Thành.

Tân Xuân hôm nay được nâng lên giáo xứ và cha Phêrô B́nh là chính xứ đầu tiên, nên đối với cha đây là một kỷ niệm tốt đẹp.

Tại Giồng Thủ Bá cha lo cho thiếu nhi nhiều nên việc cha đổi đi cũng hao tốn rất nhiều nước mắt. Cha không muốn cho đưa đón phiền phức nhưng học sinh đă xin nghỉ học, trực sẳn trước cửa nhà xứ và nhứt định không cho đi không nín khóc! Biết làm sao! Hội đồng giáo xứ phải thuê 3 xe cho vui con trẻ. Cũng tốt thôi, Tân Xuân là đất giồng, thiếu nước, xuống đó làm mưa th́ cũng lợi cho người dân, mà thật sự là  đoán  đúng hơn thầy bói!

Họ đạo không đông nhưng cha sở cựu  P.Trương Tấn Lực và cha phó M. Lê Văn Lâm

đă khéo thu xếp nên lễ nghi vui tươi và đạo đức. Khéo khen cha P. Lực từ khi nghe có cha sở mới đă cố gắng sửa sang hết sức có thể cho người kế nghiệp ḿnh. Theo phát biểu của cha P. Lực th́ ngài rất vui và hết sức cám ơn cha P. B́nh đă vâng ư Bề Trên về Tân Xuân. Không vui sao được v́ dầu chia cho cha sở mới một giáo xứ và một giáo họ, cha và cha phó vẫn c̣n phải chạy lo cho chín giáo họ và giáo xứ c̣n lại.

Vài nét lịch sử về họ đạo Tân Xuân,

 Huyện Ba Tri, Bến Tre, giáo phận Vĩnh Long.

 1. lịch sử :Vào thời Cha Luca Sách (1930 -1956), có thể lối năm 1940, bốn ông đầu họ đạo  Tân Xuân         ( Trần văn Biện - Huỳnh văn Cưng -  Nguyễn đ́nh Chiến, hiện con cháu ngày hôm nay hầu hết  từ các ông mà ra), hay đi mua bán bông văi, hoặc hàng hóa khác. Họ thường đi Từ Tân xuân lên tỉnh Bến Tre, theo ngă đường trong: qua Mỹ Nhơn, Giồng Chàm, lên Cái Bông, lên xe đi tỉnh. Dỉ nhiên đoạn đường trong giồng thường là đi bộ. Họ hay đi ngang nhà thờ Cái Bông, thấy người công giáo đi lễ đọc kinh, họ thích lắm.

Một hôm, khi đi ngang nhà thờ Cái Bông, mấy ông này mạnh dạn vào nhà thờ t́m cha sở và nói: thưa cha, chúng con là người  lương, quê ở xă Tân Trang và Đồng xuân, chúng muốn theo đạo lắm, nhưng chúng con chưa biết ǵ cả. Xin cha nếu có thể được, cử người đến chỉ dạy cho chúng con.

Cha sở hỏi lại: Tại sao mấy ông muốn giữ đạo? – Thưa, chúng con hay đi ngang nhà thờ Giồng Tre (Cái Bông), chúng con hay đứng lại xem người ta đọc kinh, đi lễ từ lâu nay. Chúng con thích lắm, nên hôm nay chúng con mới dám đến với cha….

Cha sở Luca Sách rất vui mừng. Sau đó ngài cho Thầy và D́ về dạy giáo lư, rửa tội ban các bí tích, thành lập họ đạo Tân Xuân (từ hai làng Tân Trang và Đồng Xuân họp lại. Hôm nay hai làng này gồm trong một xă Tân Xuân mà thôi).

Tại họ đạo Tân Xuân ngày hôm nay cũng thế, người ta dễ thấy dễ hiểu về ki?n họ: hầu hết người công giáo Tân xuân từ các ki?n họ: HUỲNH – NGUYỄN – TRẦN …

 2. Đất nhà chung: Ô. Nguyễn đ́nh Chiến, nhượng lại cho nhà chung một mẫu đất, trong đó có 7 công đất giồng và 3 công ruộng  để cha Luca Sách cất nhà thờ đầu tiên. Nhà thờ hiện nay nằm trên 7 công giồng này, có chiều ngang khá rộng, chiều sâu vào lối trên 50m. Ba công đất ruộng nằm ngay trước mặt nhà thờ, sau 1975 Nhà Nước lấy cấp lại cho tư nhân.

3. Cây Sao nhà thờ: Trong thời gian làm nhà thờ, các ông lớn, lên Cái Bông xin cây sao con gánh về trồng xung quanh nhà thờ ngay năm đầu tiên, trên 45 cây. Cho đến sau khi làm nhà thờ Tân xuân lần thứ hai, số cây sao này vẫn c̣n. Trước 75, cha Gioakim có đốn sao để đóng bàn ghế cho nhà thờ mới. Sau năm 1975, nhà nước hay đến xin sao của nhà thờ để về làm việc này việc nọ, nhà thờ buộc ḷng phải cho. Mỗi lần cho họ vài cây, nhà thờ lại kèm đốn thêm vài cây để sữ dụng, v́ tự nhà thờ đốn sử dụng th́ nhà nước không cho. Có khi số sao này cha sở cho Mỹ Nhơn, Ba Tri, có khi đem về Cái bông, hoặc sử dụng cho Tân Xuân. Cho đến năm 2000, chỉ c̣n lại 8 cây sao lớn trước nhà thờ. Cơn bảo số 9, năm 2006, số sao này bị ngă toàn bộ.

4 . nhà thờ Tân Xuân: Năm 1972, cha Gioakim Quang, cất  lại nhà thờ Tân xuân. Đây là nhà thờ thứ hai. Nhà thờ đầu tiên bằng cây vách ván, có năm căn, cột cây. Nhà thờ thứ hai chính là nhà thờ hiện nay không cột, mái fibro, ngang 9m , dài 24m. thời cha Eusêbiô Nguyễn Văn Tiền về phụ trách ở đây, có cất thêm một căn rộng phía sau ngang 5,50m , nối tiếp sau nhà thờ làm nhà khách.

5. Đất thánh nhà chung : họ đạo cũng có mảnh đất nhỏ làm đất thánh, là đất dâng, nhưng thời kỳ Bao cấp, việc chôn cất phức tạp và cũng đă chật. Năm vừa qua, họ đạo có mua được 950 m2 làm đất thánh, ngay phía trước nhà thờ.

6. Các linh mục phụ trách họ đạo Tân Xuân :

Luca Nguyễn văn Sách  (1930 – 1956)

Felix Lê Vĩnh Tŕnh       (1956  - 1961)

Antôn Bùi thanh Long  (1961 – 1964)

Gioakim Nguyễn văn Quang (1964 – 2004)

Trong thời gian này, các linh mục ngụ tại Cái Bông, rồi đến Tân xuân làm mục vụ, kể cả các cha phó.  

Từ năm 1993, Lm phó Eusêbiô Nguyễn Văn Tiền, được cử về phụ trách hai họ đạo Tân Xuân và Giồng Giá, dù vẫn c̣n là phó của Cái Bông. Thời gian này, Tân Xuân có lễ và được chăm sóc thường hơn….

Phaolô Trương Tấn Lực (cha sở) và Lm Phó Phêrô Lê Hoàng Lâm (2004 – 2007) ngụ tại Ba Tri và Giồng giá.

Phêrô Phan văn B́nh, Lm chánh sở đầu tiên của Tân Xuân:

7. Hướng cho Tương lai : họ đạo Tân Xuân có tiềm năng khá tốt về niềm tin, và tính tự lập. Tân Xuân là cái nôi của Đồng khởi, c̣n có tên là Đất thép của Bến Tre, với trên 500 mộ liệt sĩ của xă nhà. Vậy mà đến hôm nay Tân Xuân vẫn c̣n đứng vững được, đó chính là nhờ niềm tin, tinh thần đoàn kết, tính tự lập của họ đạo. Về kinh tế, Tân Xuân là xă nghèo, nhưng mấy năm nay đất được cải tạo ruộng lúa cho thêm tăng vụ, lại c̣n thêm nuôi  trồng thủy sản chút ít, dù không cao, cũng có thể nâng cao đời sống người dân hơn….

Ước mơ của họ đạo là xây lại nhà thờ mới vững chắc hơn, v́ nhà thờ củ thời Cha Gioakim Quang, cũng chỉ là tạm, nền móng rất yếu, hầu như không có. Mong muốn của họ đạo là lấy nhà thờ hiện nay sửa lại làm nhà xứ và sinh hoạt, rồi xây nhà thờ kế bên, để đủ nơi chổ cho sinh hoạt họ đạo. Bên hông nhà thờ củ có nhà D́, lâu nay v́ không có kinh phí, nên chưa tu bổ lại được, để các D́ có thể đến sinh hoạt cho họ đạo…

Tân Xuân,  ngày  25. 10 . 2007

Người ghi:

Lm Phaolô Trương Tấn Lực.

                                  Xem h́nh ==>