Giáo Phận Vĩnh Long             

    Họ Cái Mơn

Chương Tŕnh Tết                          

 

Thứ Tư Lễ Tro

 Ngày thứ tư Lễ Tro: (nhằm ngày 30 Tết)

 Lễ sáng: 4 giờ 30. Chuông. Lần hột. Kinh hồng ân.

               5 giờ 00. Thánh Lễ – Xức Tro. Hát lễ Ca đoàn Philipphê.

 Lễ tối:    5 giờ 30. Chuông. Cầu Lễ cho Ông Bà - xức tro

               6 giờ 00. Thánh Lễ. Ca đoàn All. Hát lễ.

 

Lưu ư: Kể từ hôm nay, những người đi xa  trở về lo đi xưng tội Tết và Lễ Tro. Quư Cha rất thông cảm và chờ đợi, nhất là sinh viên-học sinh-công nhân viên… không có dịp xưng tội.

Ba ngày Tết khi đến sân Nhà Thờ vui chơi, xin mọi người lịch sự, xứng hợp với nơi thờ tự văn minh.

Về việc Ăn Chay – Kiêng Thịt của ngày Thứ Tư Lễ Tro được dời lại ngày thứ sáu 15-02-2008, tức ngày Mồng 9 Tết Mậu Tư. Là người Công giáo mặc dù vui chơi trong những ngày Tết, chúng ta nhắc nhau tinh thần sám hối, đền tội của Mùa Chay.

 

Chiều 30 Tết

 - 0 giờ đổ chuông, trống đón Giao thừa

 - Các Cha, Các Thầy, Dự Tu, Nhân viên nhà xứ họp nhau trước mộ Cha sở cựu, mỗi  người hướng về Ông Bà của ḿnh dâng kinh cho các Đấng giờ đầu tiên trong năm.

 - Tất cả trở về nhà xứ, Cha phó niên trưởng đại diện gia đ́nh nhà xứ mừng tuổi Cha sở.

 - Cha sở có vài lời với các thành viên gia đ́nh nhà xứ.

 - Mở Champagne, nâng ly chúc nhau năm mới.

   ...... mỗi người tự do.

 

Mồng Một Tết Mậu Tư: Cầu B́nh An cho Năm Mới

 Lễ sáng: 4 giờ 30. Chuông. Đọc kinh như ngày Chúa Nhật.

               5 giờ 00. Đoàn rước ổn định tiến vào nhà thờ, dâng Thánh lễ đầu năm. 

                            Ca đoàn hát chung.

                            Bài đọc I: Ông Trùm.

                            Bài đọc II: Ông Câu.

Sau bài giảng, Cha sở thay mặt Dân Chúa Cái Mơn, đọc bài MừngTuổi Chúa. Tất cả quỳ lạy theo tiếng chiêng.

Lời nguyện và dâng của lễ: Ông Câu Thơ chọn đại diện 5 thành phần trong Dân Chúa: Bô Lăo - Trung Niên - Thanh Niên - Thiếu Niên - Thiếu Nhi.

* Cuối Lễ:  - Ông Trùm đại diện mừng tuổi Cha Sở, Quư Cha.

              - Đại diện con cháu mừng tuổi Ông Bà, Cha Mẹ.          

              - Đại diện Cha Mẹ khuyên dạy con cháu.

              - Cha Sở đáp từ và ban phép lành đầu năm.

* Sau lễ: Quới chức và các đoàn thể lên nhà cha, mừng Quư Cha năm mới.

Lễ tối: 5 giờ 30: Đọc kinh như ngày Chúa Nhật.

           6 giờ 00: Thánh Lễ- Hát lễ Các Bà.

 

Mồng Hai Tết: Kính Nhớ Tổ Tiên

 Lễ sáng: 4 giờ 30. Chuông. Cầu lễ cho Ông Bà.

               5 giờ 00. Thánh Lễ.

                            Hát lễ ca đoàn Philipphê.

                            Bài đọc I : Chọn một người cha mới mất.

                            Bài đọc II: Chọn một người mẹ mới mất.

                            Lời nguyện:1. Cầu cho cha mẹ c̣n sống.

                                    2. Cầu cho cha đă qua đời.

                                    3. Cầu cho mẹ đă qua đời.

                                    4. Cầu cho cha mẹ đă qua đời.

            Tất cả nhờ Ông Câu Thơ chọn đại diện và tập.

* Sau lễ: Viếng mộ Cựu Cha Sở Bênêđitô. Ông Trùm dâng kinh.

Lễ tối: 5 giờ 30: Chuông. Cầu lễ cho Ông Bà.

           6 giờ 00: Thánh Lễ. Ca đoàn Con Đức Mẹ hát lễ.

 

Mồng Ba Tết: Thánh Hóa Công Việc Làm Ăn

 Lễ sáng: 4 giờ 30: Đọc kinh như ngày thường.

               5 giờ 00:Thánh lễ.

                           Hát lễ ca đoàn All.

                           Bài đọc I: Đại diện 1 nghề.

                           Bài đọc II: Đại diện 1 nghề.

                           Dâng lễ vật và lời nguyện của các đại diện. Ông Câu Thơ và Biện Chín B́nh chọn và tập.

 Lễ Tối: 5 giờ 30: Chuông. Đọc kinh như ngày Chúa Nhật.

             6 giờ 00: Thánh lễ. Hát lễ ca đoàn Philipphê.

 Lưu ư: Ngày Mồng 3 Tết, sau lễ sáng mời tất cả Sinh Viên - Học Sinh - Người đi làm ăn phương xa ở lại trong nhà thờ vài phút, Cha sở cần thăm anh chị em…

Tu sĩ Cái Mơn họp và điểm tâm tại nhà xứ như thường lệ.

 

 Nhắc nhớ !

Kiểng Tết dâng nhà thờ có thể đem đến từ ngày hôm nay hoặc tập trung nhà nào có người ǵn giữ chờ áp Tết đem đến một lượt.

Xưng tội rước lễ ngày Tết xin chuẫn bị từ hôm nay.

Đi lễ Tết ăn mặc đẹp và sang để Mừng tuổi Chúa. Tránh những kiểu  thời trang không xứng hợp với nơi Thánh và thói quen của Họ đạo.

Trưởng Ban Mục Vụ Giáo Xứ

Marcô Nguyễn Văn Tấn