Cái Mơn Thành Lập Đội Kèn

10/01. 2009

  

        

                                           www.caimon.org mến chào bạn 

 

Từ rất xa xưa họ đạo Cái Mơn đă có đội kèn, không biết đích xác năm nào nhưng tuổi đời của nó chỉ kém thầy ba Trạch  khoản  hơn 20. Thầy ba Trạch nếu c̣n sống th́ thọ được trên 100 tuổi, chính thầy đă thành lập đội kèn sau khi chuyển hướng khỏi chủng viện. Như vậy ta có thể nói từ 80 năm nay họ Cái Mơn đă có Đội Kèn là không sai. Thế hệ I của Ban kèn nầy hoạt động rất tốt v́ qui tụ toàn những người nhà giàu và có văn hóa cao. Vào thập niên 1960, thanh niên bị động viên và các thành viên của đội kèn Cái Mơn nhờ vốn nhạc sẵn có nên được gia nhập các ban nhạc của những binh chủng khác nhau. Khỏi hành quân cũng đỡ nguy hiểm! Đây là thế hệ thứ hai.

Thế là đội kèn Cái Mơn tan ră như ở họ Mặc Bắc và Cái Nhum. Đến năm 1974 cha phó Cái Mơn được giáo dân nhắc nhở đă thành lập lại đội kèn gồm đa số là học sinh Trung Học Phan Văn Minh. Để ủng hộ tinh thần, các nhạc công về hưu không ngại tuổi tác đă ra cộng tác với học sinh, vừa chỉ dạy họ. Sau thời gian tập luyện ban nhạc ra mắt lần đầu tiên vào Lễ Giáng Sinh năm 1974 và hoạt động đến 30/4. 1975

Sau tiếp thu thời gian ngắn những anh em biết chơi nhạc được mời phục vụ các ngày lễ. Thế là anh em qui tụ lại thành lập Đội Kèn Cái Mơn thế hệ III. Nhạc công là những người trước đây, cộng thêm số anh em có tiền sắm kèn, tập chơi để khỏi đi lao động. Với năm tháng việc phục vụ trong ban văn công mất nhiều giờ và khổ luyện không kém ǵ đi lao động nên từ từ anh em giải nghệ: một số đi thành phố t́m việc làm và số khác theo ban văn công chuyên nghiệp, có anh theo nghiệp đến mười năm. Vào những năm kinh tế khó khăn nhiều anh em bán nhạc khí để  sống qua ngày, những anh có tiền th́ treo kèn lên vách để làm kỷ niệm về một thời. Ban kèn Cái Mơn giải thể từ đó đến nay.

Làm sao phục hồi đội kèn Cái Mơn, đó là câu nói ở đầu môi, cửa miệng giáo dân. Nhiều người trách hội đồng quới chức: tại sao các ông không nói với cha sở lập lại đội kèn?  Ông Trùm th́ nhiều lần cho ư kiến thẳng với cha sở: chúng ta lập lại đội kèn họ đạo cha nhé! Nghe nói măi cha sở cũng mặc căm giải thích cho ông Trùm biết cha cũng bức xúc vấn đề nầy nhưng đây là những khó khăn: thứ nhất là vốn, nhưng cũng có thể giải quyết được; chuyện khó nhất là thầy dạy, đành rằng trong họ có người có thể dạy được nhưng đ̣i hỏi uy tín ở nhiều phương diện…Thế là câu chuyện bỏ lững ở đây cho đến một hôm…

Hôm đó là ngày hội quới chức của giáo phận. Cha Matthêu Văn, cha sở Sađéc đem đội kèn vừa thành lập được sáu tháng đến phục vụ: chưa điêu luyện nhưng hùng lắm! Cái Mơn chỉ cần được thế nầy, c̣n chuyện điêu luyện tính sau. Cha Matthêu Văn gợi ư cha sở Cái Mơn nên nhờ anh nhạc sĩ nầy ngay v́ sau tháng nầy, xong việc anh về lại miền Bắc và nghe đâu có nhiều giáo xứ đang chờ chực mời anh, nếu qua một khóa phải chờ đến sáu tháng và chưa chắc mời được . Anh nhạc sĩ nầy trách nhiệm ba đội kèn ở miền Bắc, anh có nhiều kinh nghiệm trong việc huấn luyện, anh c̣n có thể giúp mua kèn giá rẻ và tốt hơn nhạc khí Trung Quốc bán ở thành phố Hồ Chí Minh. Đây là loại kèn của công Ty Việt Mỹ… Để có đội kèn cỡ Sađéc chỉ cần  một trăm triệu đồng! Tiền công dạy mỗi tháng  ba triệu đồng, tiền ăn một triệu và ở một triệu, nhà xứ không phải lo ǵ thêm.

Giáo xứ đang đa đoan nhiều việc nhưng Đội Kèn cũng là tài sản văn hóa của họ đạo nên theo ư Thường Trực Ban Quới Chức th́ nên nắm bắt cơ hội, tiến hành luôn không th́ không biết đến bao giờ. Liền trong ngày cha sở hợp đồng với nhạc sĩ và nhờ anh mua kèn, sơ khởi bằng đội kèn Sa Đéc… Chỉ tuần lễ sau kèn đến nhà và giá trị có phần cao hơn Sa Đéc v́ do chính nhạc sĩ mua. Trị giá tài sản trong tay là 94 triệu đồng do ngân sách mượn của Quới Chức… Thời điễm nầy tiền đi theo hoa kiễng hết nhưng anh em cố gắng t́m nên cũng qua được khó khăn bước đầu.

Tết xong công việc làm ăn trở về b́nh thường sẽ khai giảng khóa học. Quyết tâm của anh em là dịp phong chức linh mục cho hai phó tế vào tháng băy Đội Kèn hay, dỡ phải ra mắt. Hứa danh dự đấy!

Thay lời kết tin nóng hỗi nầy, tôi, Marcô Nguyễn Văn Tấn, Trùm họ Cái Mơn mong ước sao có được mạnh thường quân ra tay giúp cha sở trong công tác nầy bởi họ đạo đang thi công nhiều công tŕnh  khẩn thiết khác.

 

                                                    Marcô Nguyễn Văn Tấn

                                                                 Trùm Họ