Suy Niệm Ngy Lễ:

 

 

* Ma vọng:

*

Ma Chay:  Hướng dẫn Cử Hnh Tuần Thnh
     - Lễ Cha Nhật 1 Ma Vọng       - Cc Cha nhật ma chay
     - Lễ Cha Nhật 2 Ma Vọng      Thứ tư lễ tro
     - Lễ Cha Nhật 3 Ma Vọng       - Lễ L:   1   2  
     - Lễ Cha Nhật 4 Ma Vọng       - Lễ thứ 5 tuần thnh
          - Lễ thứ 6 tuần thnh
* Ma Ging Sinh :

 

 
      - Lễ Ging Sinh (Đm)

*

Ma Phục Sinh :
      - Lễ Rạng Đng

 

    - Cc Cha nhật Ma Phục Sinh
      - Lễ Ging Sinh (Ngy)       - Lễ Thăng thin (Cha ln trời)
      - Lễ Hiển Linh       - Lễ hiện xuống
        - Lễ Thnh Gia Thất       - Lễ Ba Ngi 
        - Lễ Cha Gisu chịu php rửa

 

    - Lễ Mnh Thnh Cha
     

 

 
  * Cc lễ trọng khc:       Suy niệm thm:  
          - Suy Niệm ngy đầu năm              - L tr & Đức Gisu PS
         - Lễ cc thnh tử đạo VN              - Xin giữ ngọn lửa PS
         - Lễ Mẹ ln trời              - Hy Phục Sinh Đức Tin
         - Lễ Thnh Giuse              - Người trộm lnh
     

 

           - Giọt lệ ngy đầu tin
  * Suy niệm thng 5:

 

           - Đau khổ & Hạnh Phc
         - Happy Mother Day

           - Chim niệm bẩy sự
         - Mẹ v con

*

Lễ Cha Nhật quanh năm
         - Lng tn knh Đức Maria

 

 -  Cc Cha nhật thường nin
         
         

Suy Niệm Cha Nhật & Lễ Trọng:

  NĂM C
   

 

     
   

Suy niệm cho năm A, B, C:

  Sợi chỉ đỏ
         

Xin bấm vo đy rồi chọn mục Lich Cng Gio để biết r cc ngy lễ Cng Gio:  Cng Gio Trn Mạng

 

 

Tuần tự cc lễ trong năm phụng vụ:

Ma Vọng: Cha nhật 1, 2, 3, 4 ma Vọng

Ma Ging Sinh: Lễ Ging Sinh (25 thng 12),

Hiển Linh, Cha Gisu chịu php rửa, Chủ nhật 2, 3, 4, 5 thường nin,

----

Ma chay: Lễ tro (thứ tư),  Cha nhật 1, 2, 3, 4, 5 ma chay,

Lễ L,  lễ thứ 5, 6 tuần thnh.

----

Ma Phục Sinh: Lễ Phục Sinh, Cha nhật 2, 3, 4, 5, 6 ma Phục Sinh,

Lễ Cha ln trời (thứ năm), Cha nhật 7 ma Phục Sinh

Lễ Hiện Xuống, Lễ Ba Ngi, Lễ Mnh Thnh Cha.

----

Cha nhật 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 thường nin,

Lễ Mẹ Ln Trời (15 thng 8)

Cha nhật 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 thường nin,

Lễ Đức Mẹ Mn Ci (7 thng 10)

Cha nhật 28, 29, 30, 31 thường nin,

Lễ cc thnh (1 thng 11)

Lễ cc linh hồn (2 thng 11)

Cha nhật 32, 33 thường nin,

Lễ Cha Kit vua

Lễ cc thnh Tử Đạo VN

----