Myanmar bức hại người Rohingya

 

Image result for rohingya pictures

*

Nhiều nước biểu tình phản đối Myanmar

*

LHQ tố cáo "thanh lọc chủng tộc" Rohingya

*

Lửa lại bùng cháy tại Rohingya!

*

Bị ngược đãi nhất trên hành tinh!

*

 

 

*