__ Xử L ____________________________________

Ra hoa - Đậu tri Nui tri

Xoi

                                            - Hai Quang -

 

            Xoi ct khng kh ra hoa nhưng kh đậu tri. Để dễ p dụng thnh cng cho vụ xoi, chng ti xin trnh by quy trnh kỹ thuật theo từng bước cụ thể như sau:

 

            A. Giai đoạn sau thu hoạch: C 4 cng việc nh vườn cần lm như sau :

            1.  Bn phn phục hồi : thu hoạch xong nhằm phục hồi cy, bn liền khoảng 2kg Ur+1kg NPK 20-20-15 ( hoặc 2-3 kg AT1 ) +30-40kg phn chuồng hoai/cy 5-6 tuổi, tưới nước cho phn tan.

 

            2. Cắt tỉa cnh : Bn phn xong, cắt tỉa cc cnh vượt, cnh su bệnh, cnh mọc x gần mặt đất, tỉa thưa trong tn cng tốt v như thế sau ny t bị su bệnh.

 

            3.  Kch xoi ra đọt mới đồng loạt : Cắt tỉa xong, khoảng 2 tuần sau phun Thi-r (tn l : I-R, Dola 02-X, Bon, K. T xoi, Sure99. ) cho cy, phun 1 lần, với liều lượng : 25g/8lt. Sau khi phun được 1 tuần, đọt l non mới bung ra đồng loạt, mỗi đầu cnh nẩy ra từ 2 -7 chồi.

 

            Ch : Sự ra đọt đồng loạt sẽ gip cho việc ra hoa của cy sau ny dễ dng hơn. v khng nn tĩa bớt những chồi ny cho d c nhiều, nếu tỉa sẽ ảnh hưởng đến tỷ lệ đậu tri sau ny.

 

            4. Nui v bảo vệ bộ l :Khi đọt non đang pht triển, phun thuốc trừ su bệnh+35ml DƯỠNG L + 15g Food-MX1(35-5-5+5MgO) /8/lt để bảo vệ v gip cho cơi pht triển, định kỳ 10-15 ngy / lần.

            -Khi cần cơi 2 nh ra đều, pha 15g Food-MX1 (35-5-5+5MgO)  / 8lt phun ướt đều cy một lần.

            -Cy xoi rất cần Ma-Gi để gip bộ l pht triển cứng cp, quang hợp tốt v sau ny ra hoa- đậu tri tốt hơn. V vậy việc phun Food-MX1 (35-5-5+5MgO)  cho xoi vi lần rất cần thiết.

 

            Ch : Đối với cy xoi tơ(dưới 15 tuổi) cy thường ra hoa khi cơi 2 gi, cn xoi lo(trn 15 tuổi)  th chỉ ra 1 cơi xong gi rồi ra hoa lun. V vậy phải bảo vệ cơi 1 cũa xoi lo v cơi 2 của xoi tơ kỷ lưỡng để sau ny cy ra hoa đồng loạt v dễ dng.

 

            B. Xử L Ra Hoa :

            Xoi c thể tạm chia lm 2 nhm :

- Nhm dễ ra hoa : Xoi bưởi, Thanh ca, hn ct đen, xoi tượng, PalkủnXỉ, Nam-dok-mai

- Nhm tương đối kh v kh ra hoa : Ct ha lộc, Cc chu, Ct trắng, Ct Bồ.

 

            I.  Hổ trợ xoi ra hoa chnh vụ:

            Để xoi ra hoa tập trung v sớm vụ hơn xung quanh khoảng 2-4 tuần, xử l theo 3 bước như sau:

 

            Bước 1 : Bn phn đn ra hoa, phun thuốc tạo mầm hoa

- Khi cơi đọt cuối tức cơi 2 ( cy tơ )  hay cơi 1 ( cy lo )  nh hết, bn 1 kg DAP+1kg NPK 20-20-15 ( hoặc 2-3 kg AT2)  / cy 5-6 tuổi để cung cấp dinh dưỡng cho cy trước khi ra hoa.

 

- Khi cơi đọt cuối chuyển sang xanh nn chuối ( được khoảng 30 ngy tuổi ) : pha 10 ml thuốc Carbendazim ( Bavistin, Carbenzim, Helocarb) +15g food-MX2 5-50-5+0, 5B )  / 8 lt phun sương đều cy gip bộ l mau gi, ngăn cản sự ra đọt non, thc đẩy xoi phn ha mầm hoa tốt v rửa cy .  Phun 2-3 lần, định kỳ 10 ngy/lần. Nếu c su rầy th cộng thm Vibasu 50D ( hoặc Basutigi)

 

- Đồng thời, ngưng tưới cho cy ( nếu c)  để khng bị ra thm đọt l lc ny.

 

            Bước 2 : Phun thuốc thc tạo cựa g, thc ra hoa

-Khi cơi cuối độ 60 ngy tuổi, 2/3 số l của cơi đọt cuối đ chuyển từ mu vng chanh sang xanh đậm, phiến l dy, mp l gợn sng : pha 35ml RA HOA C. A. T-Chuyn dng cho Xoi ( 2 nắp lưng ) +160gKNO3 / 8lt phun sương đều tn cy ( nhất l cc l đọt đầu cnh )  1 lần kch xoi ra hoa.

 

 -Sau 4-5 ngy, pha 35 ml RA HOA C. A. T + 15g food-MX2 (5-50-5+0, 5B )  phun thm 1 lần để gip cy tạo cựa g tốt rồi ra hoa.

 

*                  -Khoảng 7 ngy sau lần phun đầu cy sẽ nh cựa g

*                  -Nếu khoảng 7 ngy sau lần phun đầu cy chưa c dấu hiệu nh cựa g th phun thm một lần nữa : RA HOA C. A. T+KNO3 (nhưng lượng KNO3 chỉ bằng lần thứ nhất v tăng RA HOA C. A. T ln 40-50ml )

 

           -Ch :   

                         + Nhm xoi kh ra hoa th c thể tăng lượng KNO3 ln 240g / 8lt, nhưng khng được qu 320g / 8lt, l dễ bị chy.

+Xoi l cy ra hoa khng c cảm ứng truyền, tức đọt no dnh thuốc th ra hoa, đọt no khng dnh th kh ra. Do đ cần ch 2 điều : Thứ nhất :phun thuốc thc tạo cựa g, thc ra hoa cần phải phun sương cho ướt đều cc đọt l để cy ra hoa đồng loạt. Thứ hai : Đối với những cy c đọt l ra khng đều vẫn thc ra hoa bằng cch phun thuốc RA HOA C. A. T +KNO3 cho ướt những đọt gi, cn cc đọt non th để sau ny khi chng gi nếu muốn c thể xử l tiếp thm một lần nữa ( nhớ l khi đ tri đợt trước to bằng trứng g trở ln để khng bị ảnh hưởng ) . nh vườn gọi đy l xử l 2 đợt.

 

            -Bước 3 : Phun thuốc kch thch bung hoa đồng loạt. Khi cy đ c cựa g(chồi hoa) , pha 50g Thi-r trong 8 lt nước phun ướt đẫm cc cựa g thc hoa ra đồng loạt để tiện phun thuốc phng trừ su bệnh v dễ đậu tri cho hoa.

 

-Ch :Phun Thi-r cần đối với nhm xoi kh ra hoa:ct ha lộc, cc chuv cc cy xoi lo.

Cn xoi bưởi, tượngKhng qu cần thiết. Thời điểm phun Thi-r rất quan trọng, nếu phun qu sớm khi chưa hnh thnh cựa g th khi ra hoa thường c xen l nn bị thn thư nặng hơn v kh đậu tri.

 

            II. Xử L Ra Hoa Nghịch Vụ :

            1.  Đối với nhm xoi dễ ra hoa ( Bưởi, tượng thanh ca): Cũng lm 3 bước như trn, nhưng lm ra hoa sớm để bn c gi

              Bước 1 : Thc ra cơi sớm v bn phn đn ra hoa, tạo mầm hoa

- Muốn cy ra hoa sớm cần lm cc cng việc giai đoạn sau thu hoạch sớm. Rồi khi cơi 1 gi, bn 1 kg 20-20-15 v phun trn l food-MX1 35-5-5+5Mg  (15g/8lt)  để thc cy ra cơi 2 sớm.

- Khi cơi cuối ( cơi 2) nh hết, bn 1kg DAP+ 1kg NPK 20-20-15 ( hoặc 2-3 kg AT2)  / trn cy 5-6 tuổi.

Khi cơi đọt cuối chuyển sang xanh nn chuối ( khoảng 25 ngy tuổi ) :pha 10 ml thuốc Carbendazim+15g food-MX2 ( 5-50-5+0, 5B ) /8lt phun sương đều cy gip bộ l mau gi, ngăn cản sự ra đọt non, thc đẩy xoi tạo mầm hoa tốt v rữa cy. Phun 2-3 lần, định kỳ 7-10 ngy / lần. Nếu c su rầy th cộng thm 20 ml Basutigi 50 ND/8 lt ( hoặc Vibasu)

- Đồng thời, ngưng tưới cho cy v rt nước mương ( nếu c )

 

             Bước 2 : Phun thuốc thc tạo cựa g, thc ra hoa:

-Khoảng 55 ngy tuổi của cơi cuối, tức khi 2/3 số l của cơi đọt cuối chuyển từ mu vng chanh sang mu xanh đậm, l cn dẻo : pha 40 ml RA HOA C. A. T+160g KNO3/8lt phun sương đều tn cy ( nhất l cc l đọt đầu cnh )  1 lần kch xoi ra hoa.

-Sau 4-5 ngy, phun 40ml RA HOA C. A. T+ 15g food MX2 (5-50-5+0, 5B )  gip tạo cựa g nhanh.

*      Khoảng 10 ngy sau lần phun đầu cy sẽ nh cựa g

 

             Bước 3 : Phun thuốc kch thch bung hoa đồng loạt.  Cũng phun Thi-r khi cy đ c cựa g ( chồi hoa )

 

                   2.  Đối với nhm xoi kh ra hoa ( ct Ha lộc, cc chu, cc bồ)

                      Đối với nhm ny muốn nghịch vụ cần thm một bước quan trọng l ức chế sinh  trưởng trước rồi lm cc bước như kỷ thuật xử l cơ bản. Cụ thể 4 bước như sau:

                  

              Bước 1 : Ức chế tăng trưởng

                   Sau khi bn phn đn ra hoa, khi cơi đọt cuối được 3 tuần tuổi, l c mu hồng nhạt, tưới gốc Paclobutrazol. Cch tưới : lm một vnh mng chứa nước cch gốc 2 tấc. Nếu đất kh th tưới nước trước để qua đm rồi đổ thuốc. Pha thuốc vo nước tưới  (10lt/gốc) . Trung bnh 1 lon 500g Paclobutrazol 10Wp tưới được 8-10 cy trn 15 tuổi v 12-16 cy dưới 15 tuổi. Tưới gốc hiệu quả hơn phun l

 

             Bước 2 : Phun thuốc tạo mầm hoa

-Sau khi tưới thuốc độ hơn tuần, pha 15g food MX2 (5-50-5+0, 5B)  / 8lt phun sương

đều cy thc đẩy xoi tạo mầm hoa tốt. Phun 3-4 lần, định kỳ 10 ngy/lần. C thể pha  chung với thuốc su bệnh.

-Đồng thời, ngưng tưới cho cy v rt nước trong mương ( nếu c )

 

            Bước 3 : Phun thuốc tạo cựa g, thc ra hoa

-Khi 2/3 số l của cơi cuối chuyển từ mu vng chanh sang mu xanh đậm  (khoảng 55 ngy sau tưới gốc )  : pha 40ml Ra Hoa C. A. T+160g KNO3/8lt phun sương  đều tn cy 1 lần kch xoi ra hoa.

- Sau 4-5 ngy, phun 40ml Ra Hoa C. A. T+15g food-MX2 (5-50-5+0, 5B ) gip tạo cựa g nhanh.

- Khoảng 10 ngy sau lần phun đầu cy sẽ nh cựa g.

 

            Bước 4 : Phun thuốc kch thch bung hoa đồng loạt. Cũng phun Thi-r khi cy đ c cựa g ( chồi hoa)

 

         * Một số vấn đề cần ch khi xử l ra hoa

         + Kh hạn : Khi xử l ra hoa gặp kh hạn th ra hoa dễ hơn, nhưng kh hạn ảnh hưởng khng nhiều như sầu ring, chm chm hay cy c mi. Tuy nhin kh hạn rất. Cần thiết trong điều kiện t lạnh về đm. Hễ nước nhiều l xoi tiếp tục ra l nn cần ngưng tưới khi xử l ra hoa.

        + Sự ngập ng : Ngập ng ở ĐBSCL l một yếu tố tạo sốc gy ra hoa cho xoi, Với thời gian bị ngập khoảng 2 thng. Do đ ở những vng bị ngập, xoi sẽ ra hoa sớm V dễ kch thch ra hoa. Ở những vng ny. Khi nước vừa rt xuống, pha 35ml Ra Hoa  C. A. T +15g food-MX2(5-50-5+0, 5B)  / 8lt phun 2 lần (4-5 ngy/lần) nếu cần gip cy ra hoa tốt v đồng loạt.

         + Nhiệt độ v thời tiết :Kinh nghiệm của nh vườn cho biết việc sử l ra hoa hường c hiệu quả cao khi trời bắt đầu c gi bấc, nhiệt độ thấp. V vậy năm no Noel lạnh nhiều th xoi ra hoa rất nhiều v dễ đậu tri hơn.

         + Tưới nước : Cần tưới nước lại khi hoa đ nh được 50% v tưới đều đặng

Cho đến thu hoạch.

 

         C. XỬ L ĐẬU TRI V HẠN CHẾ RỤNG TRI NON : 

 

          . Hoa xoi ra nhiều nhưng đậu tri rất t v tri non thường rụng nhiều, nhất l khi gặp mưa, sương đm hay rầy nhẩy, thn thư, phấn trắng v sự thiếu dinh dưỡng. Để tăng tỷ lệ đậu tri, hạn chế tri non rụng, nh vườn cần xử l đậu tri v hạn chế rụng tri non 4 lần như sau :

* lần 1 pht hoa nh 7-10cm :pha 35ml Đậu Tri C. A. T +thuốc su Cypermethrin (Sherbush 25ND, Cymerinhoặc Supracide) /8lt phun sương đều pht hoa v tn cy.

* lần 2 pht hoa di hết cở, hoa sắp nở : pha 35ml Đậu Tri C. A. T+30g Antracol hoặc Dithan-M45/8 lt phun sương đều pht hoa v cy.

* lần 3 sau đậu trứng c 1 tuần : pha 35 ml Đậu Tri C. A. T/8 lt phun sương đều tri v cy ( nếu cn mưa hay sương m th pha thm 30g Antracol hoặc Dithan-M45.

* lần 4 khi tri non to bằng trứng ct ( khoảng 40 ngy sau hoa nỡ) :pha 35ml Đậu Tri C. A. T+ thuốc su Cypermethrin/8lt phun sương đều tri non v cả cy để hạn chế rụng tri non.

 

Một số vấn đề cần ch  khi xử l đậu tri :

+Khi hoa đang nở rộ, hạn chế phun thuốc để khng lm ảnh hưởng đến sự thụ phấn cho hoa

+ Bn phn gốc cho cy trong giai đoạn đậu tri dễ gysốc cy lm rụng hoa v tri non thm, chỉ bn lại khi tri đang to. V vậy lần bn phn đn ra hoa trước đ rất quan trọng cho cy sau nầy.

+ Hiện tượng kh đen bng xoi do bệnh thn thư hại khi hoa nỡ nếu trời c mưa hay sương nhiều. Khắc phục : Theo kinh nghiệm vụ xoi ct ha lộc sớm vừa rồi ở Ci Mơn nếu c mưa đm hay sương nhiều th sng hm sau rung nhẹ cy cho nước v cc hoa đực đ tn rơi hết xuống đất. Đồng thời pha 30g Antracol+35ml Đậu Tri C. A. T/bnh 8 lt, phun sương đều chm hoa v tn cy. Nếu sương hay mưa ko di th phun 2-3 ngy/lần, tỷ lệ đậu tri vẩn kh.

+ Một số giống xoi c tnh cch nin: năm được năm thất. Tăng đậu tri & hạn chế rụng tri non bằng cch phun hổ trợ Đậu tri C. A. T rất cần thiết ở những năm thất ma. Bo kết hợp với Canxi trong chế phẩm Đậu Tri C. A. T ngoi gip hoa thụ phấn tốt cn gip cuống hoa v cuống tri dai. Nhờ đ tri non to nhanh v hạn chế hioện tượng rụng hoa rụng tri non.

+ Khi cy đ nh hoa , nếu cần ko di pht hoa nhanh th pha 15g food-MX3(1-21-21+3Zn) +35ml Đậu Tri C. A. T/bnh 8lt phun cho xoi 1 lần.

 

D. NUI TRI :

1. Bn phn tưới nước :

 

Khi tri to khoảng trứng ct bn khoảng 2 kg NPK 20. 20. 15(hoặc 2-3kgAT3) /cy 5-6 tuổi. chia ra lm 2-3 lần bn, khoảng 15-20 ngy th bn 1 lần. Tưới nước đầy đủ cho đến ma mưa.

 

2. Phun trn l :

-Pha 35ml Dưỡng Tri+15g food-MX4(10-0-35+3Ca) /8lt, phun định kỳ 15 ngy/1 lần để nui tri, chống hiện tuiong75 nứt tri sau ny. C thể pha chung với thuốc su bệnh cho tiện.

 

-Khi tri bằng trứng ct trở ln m c hiện tượng rụng tri nhiều, pha 35ml Đậu Tri C. A. T+35ml Dưỡng Tri/ 8lt phun ướt đều tri v cả cy  liền để hạn chế số tri rụng.

 

-Phng trừ bệnh thn thư gy bng đầu tri, gy chấm thm đen vỏ tri phun Tilt Super (hoặc Ridomil) , su đục tri dng Polytrin(hoặc Basutigi) , bệnh da cm do bọ trĩ th dng Confidor.

 

3. Tỉa & bao tri :

-Tỉa tri : Khi tri bằng trứng g, tỉa bỏ tri mo, tri đeo, tri c vết su bệnh.

 

- Bao tri : Mục đch l cho tri to, sng đẹp, cao cấp, bn được gi cao v hạn chế bệnh thn thư, chảy mủ, ruồi đục tri ph hoại tri. Cch lm : tỉa tri xong phun thuốc diệt trứng, su, nấm c sẵn trn tri. Một ngy sau dng ti Mai Xun loại 19X25cm bao tri lại, xiết chặt miệng bao. Bao tri thường thực hiện trn cc giống bn được gi cao như : ct Ha Lộc, Xoi cao sản, Tượng, Xoi ăn xanh ThiLanBao tri th đở tiền phun thuốc.

 

4. Một số vấn đề cần ch khi nui tri :

-Lm sng tri : Pha 35ml Dưỡng Tri+15g food-MX4(10-0-35+3Ca) /8lt phun khi tri vừa cứng đầu bao, phun 2 lần, 10 ngy/lần lm sng tri, tạo sp v ngọt tri.


 -Lm chn sớm : Nếu cần thu sớm th pha 30g food-MX4(10-0-35+3Ca) +40ml Dưỡng Tri/ 8lt phun khi tri vừa cứng đầu bao, phun 2 lần, 10 ngy/lần lm tri c mu vng ng như đ gi rồi.

 

-Chống hiện tượng nứt tri :Nứt tri thường do bn  N (đạm)  qu nhiều, do cy bị thiếu nước rồi gặp nước nhiều v do thiếu Ca. Do vậy cần bn NPK cn đối, tưới nước đều đặn v phun bổ sung food-MX4(10-0-35+3Ca) . C thể bn gốc vi lc cy nui tri hoặc bn Ca(NO3) 2 cũng hiệu quả nhưng nhớ giảm phn N (đạm) đi

    

                                                                               Sưu Tầm