Kỷ thuật trồng v chăm sc cy măng cụt

Hai Quang

            Nơi trồng

            Cy măng cụt c thể sinh trưởng ở nhiều loại đất khc nhau, nhưng tốt nhất l đất st giu hữu cơ, tầng canh tc dầy, thot nước tốt v gần nguồn nuớc tưới. Măng cụt l loại cy đi hỏi kh hậu nhiệt đới với nhiệt độ cao, ẩm độ cao, lượng mưa dồi do.

 

            Giống:

            Do măng cụt l loại cy c hạt hấp thụ pht triển từ phi ci, nn cy trồng từ hạt cũng c đặc tnh giống như cy mẹ. Cy măng cụt Việt Nam v Thi Lan chỉ c 1 giống, do đ nh vừơn nn mua giống của VIỆT Nam để t tốn km.

 

            Nhn giống:

            Trồng bằng hạt. Chọn hạt to.(trọng lượng hạt lớn hơn 1 gram) v ươm hạt trong mi trường tro trấu hoặc mụn xơ dừa. Khi cy con đạt 4-5 thng tuổi mới chuyển sang bầu, đến khi cy được 1 tuổi lại chuyển cy sang bầu to hơn,lc nầy bầu phải c kch thước 250cmX450cm để rễ măng cụt pht triễn thuận lợi trong năm thứ 2. Cả 2 giai đoạn nầy cần chọn vật liệu thot nước tốt, giu dinh dưởng lm bầu cho cy. C thể dng hổn hộp như sơ dừa, phn b, đất =3:1:1, tưới nước đều đặn v che mt cho cy. Cần tưới nhẹ phn 2 thng/lần theo cng thức NPK=15:15:15, kết hợp thuốc trứ su, thuốc trừ bệnh nấm gip cy pht triển tốt.

 

            * Cch pha trọng lượng phn để đạt tỷ lệ NPK=15:15:15

            +Ur (46%N)                                      3,2 kg

            +Super ln(16,5%P2  Ọ 5)                   9 kg

            +Kali (50%K2O)                                 3kg

            V cứ theo tỷ lệ nầy m pha trộn đến khi đũ lượng cần thiết

 

            -Ghp ngọn:

            Chọn cy 2 năm tuổi để lm gốc ghp ở những cy đ cho tri để lm cnh ghp (cnh ghp c 3-4 cặp l) Ghp theo kiểu nm rồi dng bao nylon bọc kn cnh ghp.

 

            -Nơi ghp:

            Sau khi ghp xong cần giử trong nh c che bng v chăm sc như trường hợp cy ươm hạt, Sau 2-3 thng mới đưa ra ruộng sản suất. Trồng bằng cy ghp cy sẽ cho tri khi đạt 5-6 năm tuổi ty vo cch thức chăm sc. Cc kết quả nghin cứu ở Mlai cho thấy cy ghp c tỷ lệ cy chết sau khi trồng cao hơn cy trồng hạt. Trọng lượng tri v số tri của cy ghp thấp hơn cy trồng hạt. Tm lại cy măng cụt trồng hạt tốt hơn cy ghp

 

            Khoảng cch trồng

            Nn trồng măng cụt với khoảng cch 6-7 m/cy theo kiểu hnh vung. Mặc d trồng dầy nhưng tn cy khng đựoc gip nhau, do đ phải tỉa cnh to tn sớm v thường xuyn cho cy sau mỗi vụ thu hoạch.

 

            Chuẩn bị hố trồng

            Hố được đo với kch thước 0,6mX0,6mX0,6m, bn lt 5-10 kg phn chuồng hoai kết hợp với 200g phn NPK/gốc.

 

            Đặt cy con

            Khi cy con đạt tiu chuẩn mới đưa ra ruộng sản xuất (cy 2 năm tuổi v cở khoảng 12-13 cặp l) Đặt cy vo hồ v lắp đất ngang mặt bầu, cắm cọc để giữ cy khỏi đổ ng v che bng cho cy.

 

            Che bng

            Măng cụt l cy ưa bng ,đặt biệt l trong giai đoạn 1-4 năm đầu,việc che bng cho cy con l điều cần thiết(giảm bớt 50-60% nh sng)trong giai đoạn cy con phải dng mi che,khi trồng  cũng nn che mt cho cy bằng vật liệu hay trồng chuối xung quanh đến cuối năm thứ tư ,trồng chuối cch gốc măng cụt t nhất 1 mt.

 

            Bn phn

            * Giai đoạn cy con:

            Mỗi năm nn bn 5-10 kg phn chuồng hoai cho mỗi cy v phn v cơ theo cng thức NPK 15:!5:15 ở giai đoạn cy chưa cho tri như sau:

 

            Bảng liều lượng phn v cơ bn cho mỗi cy trong năm

Tuổi cy

(năm)

Liều lượng

Kg/cy /năm

So lần bn

(lần / năm)

 1

 2

 3

 4

 0.5

 1.0

 1.5

 2.0

 2-4

2-4

2-4

2-4

           

            + Chi ch: Hổn hộp phn theo cng thức NPK=15:15:15

            + Giai đoạn cy cho tri:

 

             Phn bn được p dụng lm 3 lần như sau:

            Lần 1:Ngay sau khi thu hoặch xong cần tỉa cnh v bn phn theo cng thức:NPK=20:20:10 kết hợp với 10-20 kg phn chuồng hoai cho mỗi cy. Pha trộn để đạt đng với cng thức NPK 20:20:10

             + Ur ( 46%N )                                  4,3 KG

             +Super ln ( 16,5 % P2 Ọ 5)     12,1 kg

             +Kali (50% k2O )                               2 kg

 

            Lần 2 : Trứơc khi ra hoa 30-40 ngy bn phn v cơ theo cng thức NPK 8:24:24

            Pha trộn để đng với cng thức NPK 8:24:24

            +Ur ( 46%)                                        1,7 kg

            + Super ln ( 16,5 % P2 O 5)               14,5 kg

            + Kali ( 50% K2O)                              4,8 kg

            Lưu :  trong giai đoạn nầy trnh bn nhiều phn đạm v  sẽ kch thch  ra l mới lm chậm qu trnh ra hoa.

 

            Lần 3 : Bn lc cy đậu tri xong ( đường knh tri 2 cm ) phn v cơ theo cng thức : NPK 13:13:21

            Pha trộn để đng với cng thức NPK 13:13:21

            +Ur ( 46%)                                        2,8 kg

            +Super Ln ( 16,5 % p2 0 5 )              7,8 kg

            + Kali ( 50% K2O )                             4,6 kg

            Ngoi ra c thể sử dụng phn bn l  NPK 20:20:20 phun lm 5 lần mỗi lần cch nhau 1 tuần bắt đầu từ tuần thứ 7  sau đậu tri.

 

( Sưu Tầm )